Novosti

Kronika

Oбнoвa eлeктрo-мрeжe

Прoгрaм сaнaциje и oбнoвe мoгao би дo крaja oвe гoдинe кoнaчнo бити привeдeн крajу. Нa вeћини рaдилиштa рaдoви су зaвршeни пa сe чeкajу зaхтjeви кoрисникa зa прикључeњa

Large struja

Iskop za polaganje kablova

Program sanacije i obnove (SiO), odnosno reelektrifikacije elektro-mreže na područjima zahvaćenim ratnim i naročito poslijeratnim razaranjima, mogao bi nakon podužeg provođenja i još dužeg čekanja početka, mogao biti završen tokom ove godine.

Po riječima koordinatora za SiO u Hrvatskoj elektroprivredi Branka Jurišića, na većini radilišta radovi su završeni pa se čekaju zahtjevi korisnika za priključenja.

- Takav slučaj je u naselju Parčić koje pokriva Elektra Zadar, dok su na području Obrovca pod napon pušteni vodovi na potezima i u naseljima Žegar-Duler, Komazeci i Vukčevići i Zelengrad Vrulje. Sada je na korisnicima da podnose zahtjeve za priključenja. S druge strane, za naselja Zelengrad-Pece i Gornji Čabrić izdane su lokacijske dozvole, radi se na građevinskoj dozvoli, a zatim se u ovoj godini očekuje početak radova - naglašava Jurišić.

Uz ova naselja, u Dalmaciji ostaje Otišić kod Vrlike gdje je u toku izrada projektne dokumentacije i gdje se tokom ove godine očekuju radovi.

Na području Like stanje je djelomično drugačije. U naseljima Divoselo i Počitelj pod naponom je cijela mreža i korisnici mogu podnositi zahtjeve za priključenja. U Vedrom Polju-Divoselo svi koji su to tražili, već su priključeni.

Što se tiče naselja Dabašnica, radovi su obustavljeni zbog nepristupačnog terena i zbog poslova na redovnom održavanju jer je zima vrlo zahtjevno doba godine za elektro mrežu. Tada se događaju havarije: od padova napona pa čak i do pucanja vodova pod težinom snijega ili oštećenja uslijed lomljenja grana i drveća. U Melinovcu su postavljeni betonski stupovi za niskonaponsku mrežu, ali su radovi na postavljanju srednjenaponskog kabla odgođeni za ovu godinu iz istih razloga kao za Dabašnicu, a slično je i u Rastičevu – postavljena je NN mreža, ali treba osigurati sredstva za nastavak radova. Dok je u Beglucima postavljena niskonaponska mreža i korisnici mogu podnositi zahtjeve za priključke, u Čanačkim Koritima, Kozjanu i Homoljcu radovi će početi tokom ove godine.

Jurišić naglašava i da su u selu Jakovcima kod Pakraca radovi završeni i u toku su priključenja korisnika koji su podnijeli zahtjeve. Narednih godinu dana donijet će odgovor na pitanje da li će sve sredine koje su uživale u električnoj energiji do 1995. godine, završetkom radova, istina s manjim zakašnjenjem, ući u 21. vijek bez noći u mraku.

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više