Novosti

Kronika

Сусрeт eпискoпa Joвaнa и aдмирaлa Стaвридисa

Toкoм свoг бoрaвкa у Сjeдињeним Aмeричким Држaвaмa, влaдикa слaвoнски Joвaн je нa пoзив aдмирaлa у пeнзиjи Џejмсa Џ. Стaвридисa, дeкaнa Флeчeрoвe шкoлe зa прaвo и диплoмaтиjу Унивeрзитeтa Taфтс у Бoстoну, пoсeтиo oву висoкoшкoлску устaнoву

W9no756qa4tkiogyq8g08hjdv08

Tokom svog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama na poziv episkopa novogračaničko-srednjezapadnoameričkog Longina, vladika slavonski Jovan je na poziv admirala u penziji Džejmsa . Stavridisa, dekana Flečerove škole za pravo i diplomatiju Univerziteta Tafts u Bostonu, u sredu 9. decembra posetio ovu visokoškolsku ustanovu i sreo se sa admiralom Stavridisom.

Admiral Džejms Stavridis je poreklom Grk iz Male Azije, odakle su njegovi predaci bili izgnani sa stotinama hilјada svojih sunarodnika od strane Turaka u takozvanoj ‘Maloazijskoj katastrofi’ 1922-1923. godine, nakon čega su našli utočište na Novom kontinentu.

Admiral Stavridis je okončao svoju karijeru u mornarici dugu skoro četiri decenije na mestu Vrhovnog savezničkog komandanta za Evropu, u kojem svojstvu je više puta posetio Kosovo i Metohiju gde se upoznao s vladikom Jovanom i s njim sarađivao.

Vladika Jovan i admiral Stavridis su se zadržali u dužem razgovoru, prilikom kojeg se admiral Stavridis naročito zanimao za stanje na Balkanu, razmenili darove i dogovorili buduću saradnju.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više