Novosti

Kronika

Гурaњe пoврaткa

Сjeдницa прeдсjeдништвa ВСНM-a грaдa Kaрлoвцa: Kaрлoвaчки ВСНM вишe ћe сe aнгaжирaти oкo пoмoћи људимa кojи сe жeлe врaтити у свoj крaj

Ybt1au46qzai79urstcrqzfzzdv

Predsjednica karlovačkog VSNM-a Danica Kljajić

Predsjedništvo Vijeća srpske nacionalne manjine grada Karlovca održalo je prošle srijede sjednicu na kojoj se govorilo o planu i programu rada Odbora za kulturu, vjeru i historiju te Odbora za odgoj, obrazovanje i omladinu. Plan, koji je obrazložio predsjednik tih odbora Đorđe Vujnović, a koji podrazumijeva ostvarenje još tješnje saradnje sa SPC-om, organizaciju nekoliko predavanja o historiji srpskog naroda i općenito Srba na području grada s naglaskom na odgoj i obrazovanje mladih, usvojen je nakon kraće diskusije.

Čulo se mišljenje da se Vijeće mora više angažirati oko pomoći ljudima, posebno mlađima, koji se žele vratiti u svoj rodni kraj. Članovi predsjedništva su se složili da će predsjednik Odbora za povratak, obnovu i ekonomsko-socijalni položaj Srba, informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju Mirko Janjatović sazvati sastanak i pribaviti imena ljudi koji imaju problema pri povratku i obnovi na području Karlovca kako bi im se pomoglo putem gradskog i županijskog VSNM-a te srpskih predstavnika u drugim upravnim tijelima.

Karlovačko vijeće, kako je rekla njegova predsjednica Danica Kljajić, još nije dobilo odgovor na zahtjev upućen Gradu. Njime se tražilo da se VSNM-u šalju materijali za sjednice gradskog vijeća kojima bi prisustvovao Janjatović. Izražen je i zahtjev da se na zgradu u samom centru grada, gdje se sada nalaze srpske institucije, postave dvojezične ploče.

Dogovoreno je da se do kraja godine, ako to pandemijske okolnosti budu dozvoljavale, konačno realizira planirana posjeta članova karlovačkog VSNM-a i pripadnika srpske zajednice iz toga grada u neki drugi dio Hrvatske, kao što su Ravni kotari, manastiri Krupa i Krka te slapovi Krke, zapadna Lika i manastir Gomirje, Pakrac i Lipik ili pak Varaždin, Lepavina i Sokolovac.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više