Novosti

Kronika

Нa тeрaпиjу изa углa

У Бeлoм Maнaстиру зaвршeнa згрaдa будућe физикaлнe мeдицинe и рeхaбилитaциje: Умeстo у Бизoвaц или Oсиjeк, Бeлoмaнaстирци ћe физикaлнe тeрaпиje oбaвљaти у свoм грaду

9l69qp4kzvdwoaxuutgi01ry8ut

Nova zgrada fizikalne medicine i rehabilitacije

Uz Dom zdravlja u Belom Manastiru, koji je prošle godine negde u ovo vreme zahvaljujući Osječko-baranjskoj županiji u celosti obnovljen, završena je i zgrada buduće fizikalne medicine i rehabilitacije.

Podsetimo, odluku o gradnji zgrade donelo je u decembru 2015. godine Upravno veće belomanastirskog Doma zdravlja. Tom je prilikom rečeno da belomanastirski Dom zdravlja, u skladu s ciljevima Nacionalne strategije razvoja zdravstva od 2012. do 2020. godine, nastoji osigurati unapređivanje vlastitih kapaciteta i kvalitete života za stanovništvo o kojem se brine, a cilj je postići da se što više specijalističkih usluga pruži na razini primarne zdravstvene zaštite.

Gledajući iz geografske perspektive Baranja je prometno prilično izolirana i slabo povezana komunikacijama, a udaljenost trenutnih pružatelja usluga fizikalne medicine i rehabilitacije za pojedine pacijente iz Baranje, veća je i od 50 kilometara. Pri tome posebno valja istaknuti da se većinom radi o pacijentima koji u najvećem broju pripadaju kategoriji treće životne dobi, koji su slabijeg ili nikakvog materijalnog stanja, što dodatno otežava, a u nekim slučajevima čak i onemogućava, odlazak na fizikalnu terapiju u relativno udaljene postojeće centre.

Upravno veće je smatralo potpuno opravdanim proširiti svoju delatnost, a pre svega na fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, te je zbog nedostatka prostora, bila nužna gradnja novog objekta. Sukladno s Mrežom javne zdravstvene službe, za područje Belog Manastira, prema utvrđenom standardu, predviđena su dva tima interne medicine, dva tima psihijatrije, po jedan tim fizikalne medicine odnosno rehabilitacije te oftalmologije. Za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoji izreka ‘druga šansa za život’, jer nema nijedne grane medicine gde fizikalna terapija nije sastavni deo lečenja. Fizikalna terapija primena je raznih oblika fizičke energije radi prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja obolelih i povređenih.

U novu je zgradu do sada uloženo oko 4 i pol miliona kuna, a za opremanje prostora biće izdvojeno još oko milion i pol. U novoj zgradi fizikalne medicine i rehabilitacije biće zastupljeno sve što ne podrazumijeva vežbe u vodi, preciznije, kineziterapija, elektroterapije i radna terapija će biti one delatnosti zbog kojih stanovnici Baranje sada moraju u toplice u Bizovac ili Kliničko bolnički centar u Osijeku. Zbog udaljenosti, a i troškova putovanja, mnogi pacijenti nisu završavali terapije. Završeno opremanje zgrade buduće fizikalne medicine i rehabilitacije predviđeno je za sledeću godinu.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više