Novosti

Kronika

Биткa с бирoкрaциjoм

Пoпут кaрлoвaчкoг, и ВСНM Вaрaждинa сe бoри зa признaњe зaкoнскoг прaвa дa њихoви члaнoви судjeлуjу нa сjeдницaмa Грaдскoг виjeћa Вaрaждинa, уз прaвo дискутирaњa aли нe и глaсaњa

Large vara%c5%bedin

Gradsko vijeće Varaždina (foto Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL)

Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine Varaždina žele sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća Varaždina, uz pravo diskutiranja ali ne i glasanja što je uređeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. No malo koja jedinica lokalne samouprave to poštuje uz nemušte izgovore. Varaždinci su zatražili svoje pravo po ugledu na Srbe iz Karlovca koji su nakon višemjesečnih aktivnosti uspjeli ponovo izboriti sudjelovanje.

- Najprije sam Damiru Habijanu, predsjedniku varaždinskog Gradskog vijeća poslao pismeni zahtjev da jedan član našeg vijeća prisustvuje sjednicama. Habijan je naš zahtjev pismenim putem odbio. Tu prepisku sam dostavio vladinom Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Zagrebu kao i predsjedniku Savjeta za nacionalne manjine. Dobio sam iz vladinog Ureda odgovor da je upućen zahtjev za očitovanje Ministarstvu uprave i pravosuđa kamo je poslana sva dokumentacija oko našeg zahtjeva. Savjet za nacionalne manjine je Ministarstvu uprave i pravosuđa također uputio dopis u kojem se traži da Grad Varaždin mora uskladiti svoj Statut sa članom 31. i 32. Ustavnog zakona o pravima manjina, kao i Poslovnik o radu Gradskog vijeća. Obaveza našeg VSNM-a je da redovito obavještavamo predsjednika Savjeta za manjine što je učinjeno u rješavanju zahtjeva – kaže Mile Sekulić, predsjednik VSNM-a Varaždina.

Sekulić je kao predsjednik VSNM-a Varaždina još 2012., 2013. i 2014., prisustvovao sjednicama Gradskog vijeća. No, u ovom sazivu predstavnici VSNM-a nisu bili pozivani. Iz Ministarstva uprave i pravosuđa se može očekivati isti odgovor kao i karlovačkim Srbima, a Gradskom vijeću će biti predloženo da Poslovnikom omogući prisustvovanje sjednicama predstavnicima Srba te da Statut grada Varaždina bude usklađen s odredbama Ustavnog zakona o pravima manjina. Ostaje otvoreno pitanje zašto na općinskoj, gradskoj ili županijskoj razini ne poštuju zakone koje je država donijela pa se mora voditi ovakva birokratska bitka?

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više