Novosti

Kronika

Aсфaлтирaњe мaкaдaмa Ивaнчeц – Дугa Риjeкa

Maкaдaмску цeсту кoja спaja Ивaнчeц с Дугoм Риjeкoм oвe гoдинe oчeкуje мoдeрнизaциja. Oкo двa килoмeтрa прoмeтницe измeђу пригoрских нaсeљa трeбaлo би бити aсфaлтирaнo тoкoм љeтa

Large 0

Makadamsku cestu koja spaja Ivančec s Dugom Rijekom ove godine očekuje modernizacija. Oko dva kilometra prometnice između spomenutih prigorskih naselja trebalo bi biti asfaltirano tokom ljeta. Projekt je pokrenula Općina Rasinja u suradnji s Upravom za ceste Koprivničko-križevačke županije. Ne treba ni sumnjati kako će novi asfaltirani put priželjkivan desetljećima, najviše usrećiti stanovnike Ivančeca i Duge Rijeke.

- Potpisan je Predugovor o suradnji na modernizaciji dijela LC 26004 između Županijske uprave za ceste i Općine Rasinja, odnosno radi se o nastavku dionice od Male Rasinjice do Duge rijeke u dužini od 1.930 metara. Županijska uprava za ceste će financirati asfalterske radove i radove na izradi bankine, a Općina Rasinja izradu podloge. S time će se u cijelosti asfaltom povezati cesta tj. dionica Ivančec – Duga Rijeka za koju su započeli radovi prošle godine. Ciljani rok izvođenja i završetka radova je u kolovoz 2021. godine – preciziraju iz Općine Rasinja.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više