Novosti

Manjinski zastupnik

Vlada prihvatila amandmane SDSS-a

Klub SDSS-a te manjinski zastupnici Furio Radin i Robert Jankovics tražili su da na početku mandata načelnik ili gradonačelnik predloži da ga u slučaju njegove duže spriječenosti može mijenjati izabrani zamjenik iz redova nacionalnih manjina i redova hrvatskog naroda, tamo gdje je hrvatski narod u manjini

Large radin pupovac

Furio Radin i Milorad Pupovac (foto Goran Stanzl/PIXSELL)

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je amandmane koje je podnio Klub SDSS-a, zajedno sa zastupnicima Furiom Radinom i Robertom Jankovicsem, vezane za prijedlog izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi te Zakona o lokalnim izborima.

Komentirajući prijedlog Milorad Pupovac je kazao da su stvorena velika očekivanja u javnosti o uštedi putem smanjivanja troškova jedinica lokalne samouprave. Smatra da gradovi i općine nisu najveći izvor rastrošnosti u državi te da se sa ovakvim prijedlogom, između ostalog, otvara pitanje zamjenika iz redova nacionalnih manjina.

- Ovo je posao za koji netko mora biti plaćen i posao koji se treba obavljati što je moguće bolje i u što je moguće boljim uvjetima. Prema tome, država treba imati razuma da racionalizira, ali ne i da uništava ono što nju čini državom, a sustav državne lokalne samouprave jeste to - ocijenio je Pupovac.

Klub SDSS-a, Radin i Jankovics uložili su amandman uz prijedlog da na početku mandata načelnik ili gradonačelnik predloži da ga u slučaju njegove duže spriječenosti može mijenjati izabrani zamjenik iz redova nacionalnih manjina i redova hrvatskog naroda, tamo gdje je hrvatski narod u manjini u nekoj jedinici lokalne samouprave, ili iz općinskog vijeća. Predloženim amandmanom omogućuje se normalno funkcioniranje izvršne vlasti jedinica lokalne samouprave. Istim se ne proizvode dodatni troškovi i zadržava se ravnopravni tretman nosioca izvršne vlasti u općinama i gradovima, objašnjeno je u obrazloženju amandmana.

- Bojim se da ćemo snažno osakatiti jedinice lokalne samouprave i narušiti osnovnu ideju koju je zakonodavac imao kada je odlučio da ima neposredan izbor načelnika i njegovih zamjenika i vijećnika te stvoriti neku vrstu hibrida ili hibridnog stanja. Razumijem da zakonodavac može i to uraditi ukoliko postoji valjan i opravdan razlog, ali činiti to pod uvjerenjem koji proizvode neki u javnosti da će Hrvatska biti jeftinija država ukoliko ukinemo općine i gradove – neće - rekao je Pupovac.

Također, skrenuo je pažnju da je ovim zakonom otežana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave, tako što će se smanjiti broj vijećnika.

Što se tiče amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, predloženo je brisanje dijela članka 107. Furio Radin je kazao da odredba, po kojoj stečena prava na zamjenika gradonačelnika imaju samo one lokalne samouprave koje su iskoristile mogućnosti koje su davale promjene zakona od 2011., izaziva dvojbe kod zastupnika nacionalnih manjina.

U obrazloženju ovog amandmana navodi se da u slučaju da na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina, išlo bi se na provedbu dopunskih izbora u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice na kojim aktivno i pasivno biračko pravo imaju samo birači iz reda pripadnika nacionalnih manjina koji imaju pravo na zastupljenost i koji imaju trajno boravište na području jedinice. Time se osigurava izborni legitimitet izabranog kandidata koji je izabran na izborima, a ujedno se osigurava i predstavljenost nacionalne manjine koja ima pravo na zastupljenost.

Navedenim amandmanom se Zakon o lokalnim izborima usklađuje s odredbama Ustava Republike Hrvatske koji propisuje da se pravo na samoupravu ostvaruje preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i općega biračkog prava te člankom 3. Ustava kojim je propisano da su, među ostalim, sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i vladavina prava najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

Vlada je ovaj amandman djelomično prihvatila, u izmijenjenom obliku, u kojem se navodi da će, radi ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu, Vlada Republike Hrvatske raspisati dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice, u kojem slučaju broj članova predstavničkog tijela može biti paran.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više