Novosti

Kultura

Љeтнa шкoлa српскoг jeзикa зa учeникe oснoвних шкoлa

Oд 19. дo 31. jулa нa oтoку Виру СKД Прoсвjeтa и Виjeћe српскe нaциoнaлнe мaњинe Грaдa Зaгрeбa oргaнизирajу Љeтну шкoлу српскoг jeзикa и културe "Сaвa Mркaљ" зa учeникe oснoвних шкoлa

Large skola

S jedne od prošlih škola srpskog jezika i kulture na Viru

Srpsko kulturno društvo Prosvjeta i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba organiziraju Ljetnu školu srpskog jezika i kulture "Sava Mrkalj" za učenike osnovnih škola od 19. do 31. jula na otoku Viru. Škola će biti organizirana u dvije grupe učenika po sedam dana.

Prednost imaju učenici četvrtih, petih i šestih razreda iz mjesta u kojima nije organiziran nijedan oblik školovanja predviđen za srpsku nacionalnu manjinu. Troškove smještaja, ishrane i prevoza od Zagreba do Vira snose organizatori, a trošak puta od mjesta boravka do Zagreba polaznici, odnosno njihove porodice. Roditelji su obavezni djecu dovesti do Zagreba, kao i dočekati nakon povratku s Vira.

Prijave se mogu poslati do 8. marta poštom na adresu SKD Prosvjeta, "Za Ljetnu školu", Berislavićeva 10, p. p. 9, 10106 Zagreb ili e-mailom na adresu obrazovanje@skd-prosvjeta.hr. Za prijavu je potrebno ispuniti formulare 1 i 2 (suglasnost i anketa) objavljene na internet stranicama SKD Prosvjeta i zatražiti potvrdu o redovnom pohađanju osnovne škole za dijete (sekretarijat škole ili putem sistema e-Građani). Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na mail obrazovanje@skd-prosvjeta.hr ili na telefon 099-516-03-09.

Broj mjesta je ograničen, a izabrani kandidati bit će obavješteni telefonom do završetka nastavne godine. Netačno ispunjeni, nepotpuni formulari, te prijave poslate nakon propisanog roka neće se uzeti u razmatranje.

Ljetna škola bit će održana u odmaralištu Cvrčak, udaljenom 150 metara od mora, s vlastitim dvorištem, bezbednim za igru i boravak učenika. Sobe su višekrevetne s kupatilom. Cilj Letnje škole jeste da kod učenika probudi dodatni interes i obogati saznanja o kulturi i jeziku srpskog naroda, da doprinese očuvanju i razvoju nacionalnog i kulturnog identiteta. Ovakav oblik organizovanog boravka učenicima bi omogućio da steknu nove prijatelje, nova iskustva obogaćena saznanjima o zemlji svojih predaka, svojoj kulturi, jeziku i identitetu.

Kultura

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više