Novosti

Društvo

Objava presude u slučaju Pauletić protiv Dežulovića

Large presuda

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex vojarna Sveti Križ, Dračevac

SPLIT

 

K-1025/2017-23

 

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA

 

Općinski sud u Splitu po sucu pojedincu Boni Gamulin Frleta uz sudjelovanje zapisničarke Dijane Cvitković, u kaznenom postupku protiv optuženika Borisa Dežulovića, zbog kaznenog djela iz članka 147. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine" br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15., dalje: KZ/11), u povodu privatne tužbe Roberta Pauletića, nakon održane i zaključene javne rasprave 7. ožujka 2023., u prisutnosti optuženika, branitelja optuženika Borisa lvančića, odvjetnika u Splitu, privatnog tužitelja, te zamjenika branitelja privatnog tužitelja Petra Pivac, odvjetnika u Odvjetničkom društvu Primorac i partneri, 10. ožujka 2023. objavio je i

 

presudio je:

 

Optuženik: BORIS DEŽULOVIĆ, OIB:XXXXXXXXXX, sin Ive i Nevenke, rođene Poljičanin, rođen 20. studenog 1964., sa prebivalištem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, državljanin Republike Hrvatske, novinar, SSS, srednjeg imovnog stanja, razveden, otac jednog djeteta, neosuđivan,

 

kriv je

 

I.     što je dana 21. srpnja 2017. godine u Zagrebu, u tjedniku Novosti – Samostalnom srpskom tjedniku, broj 918, koji se tiska u Zagrebu, a čiji je izdavač Srpsko narodno vijeće, u članku pod naslovom "Slobodni fejsbuk" te nadnaslovom "Sve je dakle isto kao i u ljeto 1991., proradio je neumrli uredničko-novinarsko­domoljubni nerv slavnog Roberta Pauletića. Na Hrvatima je sada samo da pronađu Mercedes sa četiri mlade četničke palikuće", te u elektronskom izdanju u kojem je navedeni članak objavljen dana 22. srpnja 2017. godine i dostupan na web adresi: http:/www.portalnovosti.com/slobodni-fejsbuk, postupajući u cilju da uvrijedi privatnog tužitelja za istog, između ostalog, naveo: "Ako se pokaže da ne postoje nikakvi piromani iz mercedesa varaždinskih tablica na slici, ili ljude iz auta na slici sutra gnjevni građani zatuku i pobiju, kakvu će kaznu jebeni kreten dobit? (nazivajući pri tome privatnog tužitelja jebenim kretenom, a što je uvredljivo i nanosi štetu časti i ugledu privatnog tužitelja,

II.     dakle, uvrijedio drugoga, a djelo je počinjeno putem tiska, odnosno računalnog sustava ili mreže, zbog čega je uvreda postala pristupačna većem broju osoba,

III.     čime je počinio kazneno djelo protiv časti i ugleda – uvreda – djelo opisano po članku 147. stavak 1. i 2. KZ/11., a kažnjivo po članku 147. stavak 2. KZ/11.

IV.     Stoga se optuženiku Borisu Dežuloviću na temelju članka 147. stavak 2. KZ/11. izriče:

 

NOVČANA KAZNA

 

u visini od 30 (trideset) dnevnih iznosa, visina dnevnog iznosa utvrđena je u iznosu od 33,74 (trideset tri eura i sedamdeset četiri cente) €[i] / 254,20 (dvjesto pedeset četiri kune i dvadeset lipa) kuna, pa novčana kazna iznosi 1.012,14 (tisuću dvanaest eura i četrnaest centi) € / 7.626,0 (sedam tisuća šesto dvadeset šest) kuna, koji novčanu kaznu je optuženik dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od pravomoćnosti presude.

V.     Na temelju članka 80 KZ/11. određuje se da je optuženik Boris Dežulović dužan javno objaviti cijelu presudu po pravomoćnosti iste, o trošku optuženika i to u tjedniku Novosti – Samostalnom srpskom tjedniku i web adresi istog tjednika.

VI.     Na temelju odredbe članka 148. stavka 1. u svezi sa člankom 145. stavkom 1., 2. točkom 6. i 7. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. – Odluka i rješenje USRH, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22. dalje: ZKP/08) dužan je optuženik Boris Dežulović naknaditi troškove kaznenog postupka, paušal u iznosu od 132,72 (sto trideset dva eura i sedamdeset dvije cente) € / 1.000,00 kuna (tisuću kuna), a sve u roku od 60 dana po pravomoćnosti presude.

 

Obrazloženje

 

1.     Privatni tužitelj Robert Pauletić podigao je dana 19. listopada 2017. pred ovim sudom privatnu tužbu protiv Borisa Dežulovića, zbog kaznenog djela protiv časti i ugleda – uvreda – djela opisanog po članku 147. stavak 1. i 2. KZ/11., a kažnjivog po članku 147. stavak 2. KZ/11.

2.     Optuženik Boris Dežulović pozvan da se očituje o privatnoj tužbi izjavio je kako se ne smatra krivim.

3.     U dokaznom postupku pročitani su i pregledani: članci koji su predmet ovog postupka dostavljeni u prilogu privatne tužbe (list 5-12 spisa), članci dostavljeni od strane branitelja optuženika uz podnesak od 16. veljače 2023. (list 57-524 spisa).

4.     Na temelju članka 431. stavka 1. točka 7 i 8. ZKP/08 pročitan je iskaz privatnog tužitelja s zapisnika od 20. rujna 2022. (list 31-33 spisa).

5.     Stranke nisu imale prijedloga za nadopunu ovako provedenog dokaznog postupka, pa je na kraju dokaznog postupka pročitan izvadak iz kaznene evidencije za optuženika (list 54 spisa), te je na kraju ispitan optuženik.

6.     Optuženik u svojoj obrani naveo je da je u vrijeme koje je predmet optužbe radio kao kolumnist za tjednik Novosti, te se nije bavio novinarstvom u smislu izvještavanja, već je komentirao aktualnu svakodnevnicu, radilo se o njegovim osobnim stavovima, o nekim društvenim događanjima ili osobama. Kao kolumnist nije niti dužan propitivati što o istoj temi misli neka druga strana ili osoba o kojoj piše ili pak tražiti mišljenje više različitih osoba ili sudionika nekog događaja već iznosi svoj osobni komentar i stav. Ove prigode da je komentirao facebook profil Roberta Pauletića koji da je u tom trenutku bio javna osoba. Kako je isti bio zamjenik ministra turizma, te osoba iz društveno političkog života kao i kandidat za gradonačelnika Splita. Radilo se o događaju požara koji su zahvatili okolicu Splita, te komentaru Roberta Pauletića u odnosu na navedene požare. Robert Pauletić da je požar prokomentirao uz sliku Mercedesa, varaždinskih tablica, uz navod koju će kaznu jebeni kreteni dobiti zbog navedenog paljenja. Kazao je da se on referirao u kolumni na navedeni facebook status, te da je doista rekao ono što stoji u priloženim tekstovima, nazvao Pauletića jebenim kretenom. Kako smatra da je time koristio njegovu kvalifikaciju, a parafrazirajući koju će kaznu kreten dobiti ako se ispostavi da oni nisu palili. Istakao je da je ovakav način izražavanja uobičajen za komentiranje događaja, kao i ovakvo parafraziranje. Svjestan je da je isto uvredljivo, ali da je to citat koji je on ponovio i to citat upravo Roberta Pauiletića. Kada je pročitao navedeni status na facebook profilu isto da ga je podsjetilo na način na koji je isti pisao u Slobodnom tjedniku 1991., te a tekstove iz istog, a kada je isti bio urednik navedenog tjednika i koristio razno razne uvredljive izraze i metode, metode huškanja. Sve ga je to motiviralo da napise ovu kolumnu. Kako je Pauletić u navedeno vrijeme bio javna osoba smatra da je opravdan interes javnosti za ovakvom kolumnom. Na slici koja je objavljena na facebook profilu Roberta Pauletića da je bio Mercedes varaždinskih tablica. U trenutku pisanja teksta on nije znao da je Robert Pauetić makao svoj status s facebook profila. Naime, on ne prati njegov facebook profil, međutim to što je isti makao ovaj status ne znači da on isti ne bi imao potrebu komentirati, komentirao bi ga bez obzira što je maknut, te smatra da je irelevantno što je navedeni status maknut. Saznao je za objavu Roberta Pauletića na facebook, jer je ista prenesena od drugih osoba. Da je znao da je ovaj tekst skinuo možda bi njegov komentar bio i gori, jer bi isto značilo priznanje da je napisao nešto što nije istina. Naslov Slobodni facebook je nastao analogijom na Slobodni tjednik kojeg je uređivao Robert Pauletić. Priložio je putem odvjetnika članke iz navedenog Slobodnog tjednika, a kojim obrazlaže svoje navode iz obrane, da smatra da za pisanje Slobodnog tjednika odgovara Roberta Pauletić iako je isto pisao drugi novinar. Naveo je da su vođeni postupci protiv Roberta Pauletića, a radi pisanja Slobodnog tjednika, koliko mu je poznato. Posebno upitan tko je i na koji način utvrdio da su osobe ubijene, a kao što se tvrdi u tekstu, te je li može navesti neko ime, navodi da ne može navesti ime, ali da ima kući u svojoj arhivi da pogleda, mogao bi navesti ako je to bitno. U tekstu je koristio naziv "četničke palikuće", a što je njegov komentar huškačkog jezika Pauletića, jer je isti navedeni izraz koristio u Slobodnom tjedniku. Kazao je da je Pauletića vjerojatno i ranije u svojim testovima nazivao "sitnim smećem, novinarskim ubojicom koji huškački prebacuje odgovornost na druge". Istakao je da je interes javnosti jer se radilo o kandidatu za gradonačelnika i doministra turizma, a kada isti objavljuje fotografiju automobila i četvoro ljudi, uz navod koju će kaznu dobiti ako se dokaže da su palili, da tada za isto postoji interes javnosti. Kako je Pauletić zbog političkog angažmana interesantan javnosti. Na upit privatnog tužitelja je li parafraziranje uvrede "jebeni kreten" umanjuje to što je uvreda jer je parafrazirana ili je i uvećava, kazao je da je u ovom slučaju odgovornost privatnog tužitelja odnosno autora. Naveo je da je riječ "četnik, srbin" spomenuo jer ga je isti tekst posjetio na huškačke tekstove Slobodnog tjednika, te da se radi o istim metodama. Upitan zašto ne donese dokaze o leševima koji plutaju, a za koje navodi da je privatni tužitelj odgovoran, kazao je da on te tekstove ima u svojoj privatnoj arhivi, tekstove o slučajevima, a što su stari tekstovi, Državno odvjetništvo da je upoznato s navedenim. Naveo je da mu je poznato da privatni tužitelj godinu dana nije bio doministar turizma, u vrijeme objave teksta, isto toliko da je prošlo od kandidiranja za gradonačelnika to da mu nije poznato. Smatra da je isti, i da nije bio doministar turizma, a kao što nije, da je on i nadalje javna osoba, samim tim što se bavio politikom. Npr. i sebe smatra javnom osobom, kao novinar 30 godina te trpim i gore uvrede, a što je cijena javnog posla i slobode govora. Smatra da je uvreda sloboda govora, vrijednosni sud, a da klevetu ne smije iznijeti pravdajući se slobodom govora. Kao novinar u 30 godina rada nije nikoga uvrijedio iz osobnih razloga, ako nekoga želi osobno uvrijediti to radi van medijskog prostora, privatno. Niti jedan urednik ne bi objavio njegov osobni stav prema nekome tko nije javna osoba. U ovom slučaju radilo se o tekstu u središtu kojeg je javna osoba, te tekstu od interesa javnosti. Nije pisao o Robertu Pauletiću od trenutka kada je završio svoju novinarsku karijeru do njegovog političkog angažmana.

7.     S obzirom na navode obrane optuženik je za spis dostavio tekst – "Zbog pisanja ST-a polomili su mi rebra" od 25. lipnja 2016., a koji je pročitan i pregledan u dokazne svrhe.

8.     Nakon ovako provedenog dokaznog postupka, sud je cijenio sve izvedene dokaze, i to kako svaki dokaz pojedinačno, u svezi s ostalim dokazima, te iste u svezi s iskazom optuženika, na temelju takve ocjene dokaza, te iskaza optuženika, ovaj sud smatra nedvojbeno utvrđenim da je optuženik inkriminirane prigode i na način opisan u točki I. izreke presude počinio kazneno djelo protiv časti i ugleda – uvrede – djelo opisano po članku 147. stavak 1. i 2. KZ/11., a kažnjivo po članku 147. stavak 2. KZ/11.

9.     Tijekom postupka nije bilo sporno da inkriminirane prigode 21. srpnja 2017. u tjedniku Novosti – Samostalnom srpskom tjedniku, broj 918, koji se tiska u Zagrebu, a čiji je izdavač Srpsko narodno vijeće, izdan članak pod naslovom "Slobodni fejsbuk", te nadnaslovom "Sve je dakle isto kao i u ljeto 1991., proradio je neumrli uredničko-novinarsko­domoljubni nerv slavnog Roberta Pauletića. Na Hrvatima je sada samo da pronađu Mercedes sa četiri mlade četničke palikuće", te da je isti članak izdan i u elektronskom izdanju u kojem je navedeni članak objavljen dana 22. srpnja 2017. godine i dostupan na web adresi: http:/www.portalnovosti.com/slobodni-fejsbuk. Nije sporan niti sadržaj navedenog članka i to: "...Ako ih je čovik svojin očima vidija na djelu kako potpaljuju, za koji kurac nije zva panduriju nego Pauleića?" ..."Ako se pokaže da ne postoje nikakvi piromani iz mercedesa varaždinskih tablica na slici, ili ljude iz auta na slici sutra gnjevni građani zatuku i pobiju, kakvu će kaznu jebeni kreten dobit? glupo je pak zbog toga što takva stvar, raspirivanje atmosfere linča, u Hrvatskoj jednostavno nije kažnjiva." ..."Štoviše, baš ovih dana prije dvadeset šest godina – srpnja 1991. – Pauletić je u Splitu pod egidom "Ovo imamo samo mi!" objavio "Popis splitskih KOS-ovaca: imena, adrese, automobili... "Na Hrvatima je sada samo da pronađu Mercedes sa četiri mlade četničke palikuće, pa da i Žrnovnicom, kao nekad Kupom i Dravom, veselo zaplove leševi sa spiskova Slobodnog tjednika, Slobodnog fejsbuka, kako se već zove." ..."Danas, godinu dana kasnije, čeka se još samo da rulja s bakljama, vilama i Fejsbuk­profilima dohvati varaždinske KOS-ovce i dovrši posao admirala Loše i maloga od palube Pauletića..." Nije niti sporno da je autor navedenog članka optuženik Boris Dežulović.

10.     U postupku je sporno je li autor članka Boris Dežulović istim člankom, odnosno utuženim dijelovima istog postupao u cilju da uvrijedi privatnog tužitelja, te istog i uvrijedio, ili se pak radi o parafraziranju riječi privatnog tužitelja, slobodi govora i izražavanju stava novinara o privatnom tužitelju, a za što postoji opravdan interes javnosti, s obzirom da je privatni tužitelj javna osoba.

11.     Privatni tužitelj Robert Pauletić u svom iskazu naveo je da je podigao privatnu tužbu protiv Borisa Dežulovića iz razloga što ga je isti uvrijedio u tekstu koji je izašao 21. srpnja 2017. u tjedniku "Novosti", te da ga isti nije prvi put uvrijedio u tekstu, radilo se o jednom kontinuitetu uvreda, a koje do ove prigode nije utuživao. Naime, u prethodnim tekstovima ga je zna nazvati: "sitno smeće", "novinarski ubojica koji šupački prebacuje odgovornost"., međutim ovim utuženim tekstom doista je narušio njegovu čast i ugled, uvrijedio ga, nazvao ga: "jebenim kretenom", a što se ne može pravdati nikakvom novinarskom slobodom, umjetnošću ili satirom, isto samo po sebi već predstavlja uvredu, a i navedeno je bila uvreda za njega. Osim navedenog još gore za njega je optuživanje da je kriv što su leševi plutali po Dravi i Kupi, te da će biti kriv ukoliko leševi zaplove Žrnovnicom, navodno zbog nekog njegovog teksta. Ovo je shvatio kao linč ,,on je ovim njega optužio pozivom na linč, te ga je optužio da je navedeno imalo za posljedicu plutanje leševa na Kupi i Dravi, a zbog nekakvog popisa Kosovaca iz 1991. Mora kazati da je u prethodnim sudskim postupcima utvrđeno na sudu da on u niti jednom svom tekstu niti kao autor, niti kao urednik nije popisao tekst s popisom splitskih Kosovaca, imenima, adresama, automobilima kao što to navodi okrivljenik u svom tekstu. Smatra da je ovakvo prozivanje njega vrlo opasno. Mora napomenuti da nikada nije tužen vezano za svoj novinarski radi, niti kao autor niti kao urednik, pa prema tome nikada nije niti osuđen za isto. Istakao je da i drugi novinari tjednika Novosti su ga znali vrijeđati, pa tako i novinar Viktor Ivančić. Napominje da osim što je on osobno imao problema zbog ovog teksta i posljedice u svome radu, kao i životu da je i njegovo dijete bilo prozivano radi istog, tako prošle godine dok je bio u III. razredu OŠ prijatelji su mu pokazivali na mobitelu upravo ovaj tekst zbog kojeg je podignuta tužba kao i druge tekstove tjednika Novosti. Također da iz njegovog teksta na društvenoj mreži Facebook, koji je prethodio utuženom tekstu u tjedniku Novosti, nisu niti jednom riječju spomenuti Srbi ili pak četnici, te da mu nije jasno odakle je to optuženik shvatio da se radi o Srbima ili pak četnicima. U vrijeme objave teksta bio je politički neaktivan, te godinu dana prije objave teksta je izašao iz Vlade RH. Kazao je da je autentičan tekst objavljen na njegovom Facebook profilu: "a šta sad ?! izgleda da srebrni Mercedes Varaždinskih tablica, i u njemu piromani, ipak postoji! Evo slike!...iz prve ruke o čovika kojemu virujem, javljeno mi je da ih je baš on vidija na djelu, kako potpaljuju! Pitanje broj 1. ako se sve to dokaže, kakve će kazne ti jebeni kreteni dobit? 2. oće li netko od antifa portala, na primjer Index koji se podmuklo izrugiva s ovon informacijom u tom slučaju ponudit kakvu ispriku?". Međutim da je isti tekst izmijenjen nakon što je primio neke druge informacije rano prije 7,00 sati, pa nije mogao proizvesti neki efekt. Navodim da je tekst od 21. srpnja 2017. koji je utužen izašao tri dana nakon njegove prve objave teksta u 22,00 sata, te da je tako autoru teksta bila dostupna i izmjena istog teksta slijedećeg dana, pa da se u tome vidi i zlonamjernost kod citiranja prvog teksta koji je izmijenjen. Osobe iz teksta je nazvao palikućama i jebenim kretenima, ali već u toj prvoj i neizmijenjenoj verziji teksta naveo ukoliko se dokaže da su navedeno radili, te ih je nazvao jebenim kretenima ukoliko se isto dokaže. Istakao je da je u prvoj verziji teksta zaštitio njihov identitet tako da na vozilu nisu bile vidljive registarske oznake, kao niti lica istih osoba s slike. Nazvao ih je piromanima, jer ih je osoba koja je bila očevidac nazvala piromanima, a što je on u dugom postupku i dokazivao, kasnije se ispostavilo da se radilo o osobama koje su pušile travu i bacile opušak kada se približavala policija. Kasnije kada je saznao o čemu se radilo ogradio se od ovog teksta u ranim jutarnjim satima. Smatra da nije naveo ničiji identitet pa nikog nije ničim ni uvrijedio. Istako je da ga je tekst "ako se pokaže da ne postoje nikakvi piromani iz Mercedesa Varaždinskih tablica na slici ili ljude iz auta na slici sutra gnjevni građani zatuku kakvu će kaznu jebeni kreteni dobiti?, uvrijedilo jer se radilo o osobnoj uvredi upućenoj njemu, a on kada je govorio o piromanima govorio je uopćeno izražavajući svoj stav prema piromanima te na niti jedan način nije ukazao na nečiji identitet, niti registarsku tablicu koja se na slici nije vidjela. Slobodni tjednik ne izlazi već 30 godina, da je u sudjelovao u radu istog. Istakao je da se u utuženom tekstu ne radi o riječima stilske usporedbe. Kazao je kako je parnični postupak za naknadu štete, a gdje je tužen bio tjednik Novosti je presuđen u korist tuženika pred Općinskim sudom u Zagrebu, a povodom istog teksta.

12.     Iz svega navedenog jasno proizlazi da je predmetni tekst optuženika predstavlja osvrt, vrijednosni sud optuženika kao novinara, kolumniste u odnosu na članak (objavljen tri dana prije od objave utuženog teksta), na facebook profilu privatnog tužitelja pod naslovom: "a šta sad ?! izgleda da srebrni Mercedes Varaždinskih tablica, i u njemu piromani, ipak postoji! Evo slike!...iz prve ruke o čovika kojemu virujem, javljeno mi je da ih je baš on vidija na djelu, kako potpaljuju! Pitanje broj 1. ako se sve to dokaže, kakve će kazne ti jebeni kreteni dobit? 2. oće li netko od antifa portala, na primjer Index, koji se podmuklo izrugiva s ovon informacijom u tom slučaju ponudit kakvu ispriku?". Koji tekst na facebook profilu privatnog tužitelja je objavljen uz sliku vozila na kojem se nisu vidjele reg pločice vozila, kao niti lica osoba na slici.

13.     Iako privatni tužitelj ističe da u vrijeme objave teksta optuženika u tjedniku Novosti i u elektronskom izdanju nije bio politički angažiran, odnosno godinu dana prije da je izašao iz vlade RH, a što potvrđuje i optuženik, po stavu ovoga suda je li netko javna osoba ne prosuđuje se samo po njegovom političkom angažmanu. Općepoznata je činjenica da se privatni tužitelj kao medijski eksponirana osoba pojavljuje dugi niz godina, kao poznati kvizaš, novinar, političar, pa trenutak izlaska iz Vlade RH nije čin kojim isti prestaje biti javnom osobom, odnosno trenutak kojim za nečijim djelovanjem prestaje interes javnosti.

Mišljenje je suda da je u inkrimirano vrijeme privatni tužitelj bio javna osoba.

14.     Kazneno djelo uvrede čini onaj tko uvrijedi drugoga. Uvreda je namjerno kazneno djelo protiv časti i ugleda koje se sastoji u izraženom ili pokazanom omalovažavanju druge osobe ili u nepoštivanju ljudskog dostojanstva. Sadržaj uvrede je u omalovažavanju, u negativnom sudu o vrijednosti drugoga. Uvredu riječima može biti pogrdna formi suda koji ne sadrži činjenice, koji nema supstance, na sugestivan način izjavljuje dojam o ličnosti drugoga ili psovka – kad počinitelj u formi suda bez razumnog sadržaja izjavljuje svoje nepovoljno mišljenje o društvenoj sposobnosti druge osobe.

15.     Ovaj sud smatra utvrđenim da je optuženik prema objektivnim, a ne subjektivnim kriterijima, omalovažio privatnog tužitelja povrjeđujući time njegov čast i ugled, nazivajući ga "jebenim kretenom". Naime, sasvim je jasno iz sadržaja spornoga teksta da su navedene riječi upravo upućene privatnom tužitelju, uz objavu članka koji sadrži navedenu uvredu objavljena je i slika privatnog tužitelja, te se članak referira na objavu privatnog tužitelja, iz čega je nedvojbeno utvrđeno da je upravo njemu upućena navedena uvreda. Nadaje, iz utuženih dijelova teksta spornog članka sasvim je jasno da se u navedenom tekstu želi prikazati tužitelja u negativnom svjetlu, diskreditirati, naime aludira se da je privatni tužitelj u srpnju 1991. objavio popis splitskih KOS-ovaca, pa da su tada zaplovili zbog navedenog popisa Slobodnog tjednika leševi Kupom i Dravom, iako se navedeno ne pokrjepljuje nikakvim dokazima. Isto tako u navedenom članku optuženik navodi "Na Hrvatima je sada samo da pronađu Mercedes sa četiri mlade četničke palikuće, pa da i Žrnovnicom, kao nekad Kupom i Dravom, veselo zaplove leševi sa spiskova Slobodnog tjednika, Slobodnog fejsbuka, kako se već zove.", iako privatni tužitelj u svojoj objavi na koju se ovaj članak referira ne spominje četnike, niti osobe bilo koje nacionalne pripadnosti, iz čega se može iščitati želja optuženika za prikazivanjem privatnog tužitelja kao osobe koja poziva na mržnju, linč. Neprihvatljivo je pravdanje optuženika utuženih navoda na način da je i sam privatni tužitelj u svom novinarskom i uredničkom radu prije gotovo 30 godina koristio slične ili iste riječi, te ratno huškački stil pisanja. U istom tekstu optuženik privatnog tužitelja naziva i "malim od palube" admirala Loše, čime ga želi prikazati kao poslušnika istog, istom podčinjenu osobu. Kad u kontekstu cjelokupnog teksta koji izražava negativan sud o optuženiku, s neargumentiranim teškim optužbama, optuženik i navodi: "Ako se pokaže da ne postoje nikakvi piromani iz mercedesa varaždinskih tablica na slici, ili ljude iz auta na slici sutra gnjevni građani zatuku i pobiju, kakvu će kaznu jebeni kreten dobit?", tada je sasvim jasno da optuženik nazivajući privatnog tužitelja jebenim kretenom istog vrijeđa, omalovažavajući ga, ne poštujući njegovo dostojanstvo i narušavajući mu čast i ugled. Po mišljenju ovog suda ovdje se ne radi o subjektivnom osjećaju vrijednosti privatnog tužitelja, već se radi o časti i ugledu u objektivnom smislu, kao vrijednosti koja pripada svakom pojedincu u određenoj sredini, a koje je zasigurno povrijeđeno riječima "jebeni kreten" u kontekstu navedenog članka. Dakle, kada se za nekog kaže da je jebeni kreten isto ne može biti dobronamjerno i bez ikakve dvojbe pokazuje namjeru optuženika da privatnog tužitelja takvom karakterizacijom ponizi i omalovaži, kako osobno tako i u široj javnosti. Nadalje, privatni tužitelj bez obzira na svoju ulogu javne osobe ovakvu uvredu nije dužan tolerirati. Optuženik je svakako kao novinar morao biti svjestan da ostvarivanje prava slobode mišljenja i slobode izražavanja misli obuhvaća dužnosti i odgovornost, pa i ograničenja, a na pod svaku cijenu pravo na slobodu izražavanja koristiti na štetu časti i ugleda drugoga. Iako je optuženik novinar, privatni tužitelj javna osoba, po mišljenju ovog suda ovakvo vrijeđanje privatnog tužitelja nije u javnom interesu. Ne radi se niti o parafraziranju riječi privatnog tužitelja s njegove objave na facebooku, naime privatni tužitelj u istoj objavi nikoga ne vrijeđa. Postavlja pitanje ukoliko se dokaže da osobe (koje nisu ničim personalizirane) su palile koju kaznu će jebeni kreteni dobiti. Nasuprot navedenog u svom članku optuženik postupa na način da vrijeđa i omalovažava čast i ugled točno određene osobe privatnog tužitelja, a na naprijed opisani način.

16.     Iz činjeničnog opisa kaznenog djela su izbačeni kao suvišni dijelovi: "...Ako ih je čovik svojin očima vidija na djelu kako potpaljuju, za koji kurac nije zva panduriju nego Pauletića?, glupo je pak zbog toga što takva stvar, raspirivanje atmosfere linča, u Hrvatskoj jednostavno nije kažnjiva." ..."Štoviše, baš ovih dana prije dvadeset šest godina – srpnja 1991. – Pauletić je u Splitu pod egidom "Ovo imamo samo mi!" objavio "Popis splitskih KOS-ovaca: imena, adrese, automobili... "Na Hrvatima je sada samo da pronađu Mercedes sa četiri mlade četničke palikuće, pa da i Žrnovnicom, kao nekad Kupom i Dravom, veselo zaplove leševi sa spiskova Slobodnog tjednika, Slobodnog fejsbuka, kako se već zove."... "Danas, godinu dana kasnije, čeka se još samo da rulja s bakljama, vilama i Fejsbuk­profilima dohvati varaždinske KOS-ovce i dovrši posao admirala Loše i maloga od palube Pauletića...", isto je opterećujuće za činjenični opis, a sama uvreda je sadržana u tome što je optuženik nazvao privatnog tužitelja "jebenim kretenom", dok je ovaj ispušteni dio činjeničnog opisa iz privatne tužbe bitan za utvrđivanje konteksta izrečene uvrede, te je upravo iz istog jasno da je cijeli tekst usmjeren na prikazivanje privatnog tužitelja od strane optuženika u negativnom svjetlu.

17     Postavlja se pitanje je li potrebno pravu privatnog tužitelja na zaštitu njegovog ugleda dati prednost pred pravom na slobodu izražavanja i općeg interesa za zaštitu slobode izražavanja kada je riječ o raspravi od javnog interesa (a s obzirom da je privatni tužitelj javna osoba). Naime, sloboda izražavanja predstavlja jedno od temeljnih načela demokratskog društva i jedan od osnovnih uvjeta za njegov napredak i za ispunjenje svakog pojedinca, pri čemu se pravo na slobodu izražavanja odnosi ne samo na informacije ili ideje koje su blagonaklono prihvaćene ili se ne smatraju uvredljivima ili ne izazivaju nikakvu reakciju, nego i na one koje vrijeđaju i uznemiruju. To zahtijeva pluralizam i slobodoumlje bez kojih nema demokratskog društva. Međutim, ostvarenje tih sloboda obuhvaća dužnost i odgovornost i ono može biti podvrgnuto formalnostima ili ograničenjima koja su u demokratskom društvu nužna. Kada se radi o vrijednosnim sudovima razmjernost ograničenja slobode izražavanja može ovisiti o tome postoji li dostatna činjenična osnova koja te sudove podržava, a u suprotnom ti se sudovi mogu smatrati pretjeranima. Ovaj sud smatra da optuženik koji je nazivajući privatnog tužitelja "jebenim kretenom" kako on to navodi izrazio svoj stav, vrijednosni sud, nije naveo ovom sudu činjeničnu osnovu koja taj sud podržava, kao niti dokazao navode iz teksta, te ovaj sud smatra ovakav vrijednosni sud optuženika neprimjerenim, pretjeranim, te da je istim počinjeno kazneno djelo uvrede iz članka 147. KZ/11.

18.     Optuženik je inkriminiranim kaznenim djelom počinio kvalificirani oblik kaznenog djela iz članka 147. KZ/11., i to kazneno djelo kažnjivo po članku 147. stavak 2., a u vezi s stavom 1 KZ/11. Naime, isto djelo počinio objavom članka u tjedniku Novosti – Samostalnom srpskom tjedniku, broj 918, te u elektronskom izdanju istog tjednika, koji je dostupan na web adresi: http:/www.portalnovosti.com/slobodni-fejsbuk, stoga je djelo počinio putem tiska, računalnog sustava ili mreže, te je zbog navedenog uvreda postala dostupna većem broju osoba.

19.     U odnosu na oblik krivnje sud je utvrdio da je optuženik kritične prigode postupao s izravnom namjerom. Naime, optuženik je svjestan protupravnosti svog čina, svjestan je da nazivajući privatnog tužitelja jebenim kretenom istog vrijeđa. Svjestan nedopuštenosti ovakve radnje, optuženik je kazneno djelo počinio upravo s ciljem da nastupi posljedica, tj. da privatnog tužitelja uvrijedi, te da takva uvreda bude vidljiva većem broju osoba. Sud smatra da je optuženik takvo postupanje htio i poduzeo.

20.     Tijekom postupka ubrojivost optuženika nije bila sporna.

21.     Slijedom svega naprijed navedenog, sud optuženika Borisa Dežulovića smatra krivim za počinjeno kazneno djelo.

22.     Odlučujući o vrsti i visini kaznene sankcije koju je potrebno izreći optuženiku, sud je uzelo u obzir sve one okolnosti koje su od značaja za donošenje ove odluke, a koje su tijekom postupka utvrđene. Kao olakotne okolnosti, sud je cijenio da je optuženik neosuđivana osoba, dok nije pronašao otegotnih okolnosti na strani optuženika.

23.     Kod odmjeravanja vrste i visine sankcije, osim gore navedenog sud je imalo u vidu i zapriječenu kaznu za ovo kazneno djelo i to novčanu kaznu do sto osamdeset dnevnih iznosa, te opći minimum od trideset dnevnih iznosa. Sud je smatrao primjerenim izreći optuženiku novčanu kaznu u visini trideset dnevnih iznosa. Visina dnevnog iznosa utvrđena je na temelju odluke Su-lV-113/2022-12 od 29. prosinca 2022 Vrhovnog suda RH kojom je utvrđena prosječna dnevna plaća u RH u iznosu od 254,20 kuna (33,74 eura), a što se ima smatrati prosječnim dnevnim dohotkom ukupno zaposlenih u RH., te je utvrđeno da će se sukladno članku 51. stavak 4. KZ/11. na temelju utvrđenog iznosa izricati novčane kazne od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023. Naime, u odnosu na svoje imovno stanje optuženik je kazao da je novinar zaposlen, srednjeg imovnog stanja, pa je na gore navedeni način kao jedan dnevni iznos uzeta utvrđena prosječna dnevna plaća u RH u iznosu od 33,74 eura. Stoga novčana kazna optuženiku iznosi 1.012,14 eura. Izricanjem ovakve kazne, sud drži da će se izvršiti pozitivan utjecaj na optuženika da se ubuduće suzdrži od činjenja ovakvih ili sličnih kaznenih djela, te će se ostvariti ciljeve kako generalne tako i specijalne prevencije.

24.     Na temelju članka 80. KZ/11 određeno je da je optuženik Boris Dežulović dužan javno objaviti cijelu presudu po pravomoćnosti iste, o trošku optuženika i to u tjedniku Novosti – Samostalnom srpskom tjedniku i web adresi istog tjednika. Naime, djelo optuženika je počinjeno javnim objavljivanjem uvrede, ovakav zahtjev je postavila zainteresirana osoba privatni tužitelj, određeno je da se presuda objavi na isti način kako je objavljen i članak koji sadrži uvredu privatnog tužitelja.

25.     Odluka o troškovima postupka donijeta je uzimajući u obzir složenost, trajanje postupka, te imovinske prilike optuženika, koji je zaposlena osoba, a na temelju članka 148. stavka 1. u svezi sa člankom 145. stavkom 1., 2. točkom 6. i 7. Zakona o kaznenom postupku, te je optuženiku naloženo podmiriti trošak postupka u iznosu od 132,72 (sto trideset dva eura i sedamdeset dvije cente) € / 1.000,00 kuna (tisuću kuna), na ime paušalnih troškova ovog postupka.

 

Splitu, 10. ožujka 2023.

 

Sutkinja

Boni Gamulin Frleta

 

UPUTA O PRAVU NA ŽALBU: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti žalbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka presude. Žalba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu. O žalbi odlučuje Županijski sud.

 

___________________________

[i] Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Potražite Novosti od petka na kioscima.
Informacije o pretplati pronađite ovdje.

Društvo

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više