Novosti

Kronika

Нa пoзитивнoj нули

Виjeћe српскe нaциoнaлнe мaњинe Kaрлoвцa плaнирaлo укључит ћe сe у oргaнизaциjу првих Дaнa мaњинскe културe Kaрлoвaчкe жупaниje кoja ћe бити oдржaнa oд 15. сeптeмбрa дo 15. oктoбрa

E6bhc81marp6sahykge9gen4lx2

Članovi VSNM Karlovca

Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine grada Karlovca usvojili su završni račun za prošlu godinu. Novi saziv počinje od ‘pozitivne nule’ i bez gubitaka. Bilo je govora o izmjenama Statuta pa će se umjesto sedam Odbora, ubuduće formirati samo četiri: Odbor za saradnju sa Srbima u drugim zemljama čine Dušan Jerosimić, Mirko Janjatović i Milan Lapčić. Odbor za kulturu, historiju te odgoj, obrazovanje i omladinu čine dr. sci. Jovan Vučinić, Đorđe Vujnović i Ljubica Zimonja. Odbor za izbor, imenovanja, organizacijske poslove, ljudska prava i ustavnopravni položaj Srba čine Miloš Orabović, Petar Linta i Danica Kljajić. Četvrti Odbor je za povratak, obnovu, ekonomsko-socijalni položaj Srba, informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju, a čine ga Mirko Janjatović, Dragan Narančić i Rade Vlajnić. Gradsko Vijeće, kako je rečeno, zajedno sa Županijskim vijećem, uključit će se u organizaciju Dana manjinske kulture koji će po prvi put biti organizirani na području Karlovačke županije od 15. septembra do 15. oktobra.

Za sljedeću sjednicu Vijeća, Odbori moraju napraviti plan i program rada za ovu godinu. Vijeće je također zaključilo da novi član umjesto Gorana Slavnića koji se preselio u Krnjak, postane 16. vijećnik s izborne liste, a to je Milan Dragić (DSS), a ukoliko on to odbije onda u Vijeće ulazi 17. sa liste.

Rade Vlajnić je ukazao na problem izbornog mjesta na manjinskim izborima u Mjesnom odboru Skakavac, gdje gotovo da i nema mještana srpske nacionalnosti, pa oni iz Popović brda ili iz Sjeničaka uopće ne izlaze na manjinske izbore. Zato predlaže da se za manjinske izbore formira novo izborno mjesto u Popović brdu ili Sjeničaku. Predsjednik pododbora karlovačke Prosvjete i član VSNM-a Karlovca Milan Lapčić pozvao je sve prisutne na redovnu izvještajno-izbornu skupštinu pododbora koja će biti održana 28. marta.

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više